Helsingin kirjamessuilla 27-30.10.2016 Tiedekirjan osastolla 6e70 tapahtuu

Tämän vuoden Helsingin kirjamessuilla Tiedekirjalla on kirjamyynnin lisäksi monipuolista ohjelmaa. Tiedekirjan osastolla esiintyy tutkijoita ja tiedelehtien toimittajia. Keskustelun aiheet liikkuvat antiikintutkimuksesta kansainvälisiin adoptioihin.

Torstaina 27.10

11.00-11.25

11.30-11.55

12.00-12.25

13.00-13.25

13.30-13.55 Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura. Emeritus Kalevi Korsman on julkaissut professori Pentti Eskolaa koskevan elämänkerran. Pentti Eskola oli suomalaisen geologisen tutkimuksen ja opetuksen uudistaja. Lisäksi hän oli hyvin tunnettu luonnontieteitten popularisoija. Haastattelija professori, emeritus Stig-Olof Londen.

14.30-14.55 Suomen Sukututkimusseuran Aikakauskirja Genos on jo vuodesta 1930 alkaen ollut suomalaisen sukututkimuksen keskeisin julkaisukanava. Miten Genosta tehdään ja miten julkaisua kehitetään tulevaisuudessa? Kysymykseen vastaamassa Genoksen toimituspäällikkö Heikki Vuorimies. Haastattelijana Suomen Sukututkimusseuran järjestöpäällikkö Joonas Jylhä.

15.30-15.55 Mitä mieltä historian opiskelussa on? Mihin sillä tähdätään ja kuka määrää tahdin? Mihin historiaa ylipäätään tarvitaan? Historiallisen Aikakauskirjan uusin, historianpedagoginen teemanumero (3/2016) pureutuu historian opetuksen murrokseen, digitaalisuuden ja uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomiin haasteisiin. Keskustelemaan historian opetuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta saapuvat emerita-professori Sirkka Ahonen ja yliopistonlehtori Jan Löfström (HY). Haastattelemassa teemanumeron toimittaja, yliopistonlehtori Matti Rautiainen Jyväskylän opettajankoulutuslaitokselta.

16.00-16.25

16.30-16.55

17.00-17.25

17.30-17.55

18.00-18.25

18.30-18.55

Perjantaina 28.10

11.00-11.25

11.30-11.55

12.00-12.25 Hiipuuko ihmisen psykologinen kehitys nuoruusiän jälkeen? Kehityspsykologian ja oppimisen tutkimus eivät tue tätä pessimististä, vallalla ollutta ajatusta. Tuoreet tutkimukset osoittavat aikuisten ajattelun kehittyvän elämänkokemusten myötä.
Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisusarjan uutuusteos, Ajattelun kehitys aikuisuudessa – Kohti moninäkökulmaisuutta (Suomen Kasvatustieteellisen Seuran Tutkimuksia 71), on ensimmäinen suomenkielinen kirja aikuisen ajattelun kehittymisestä. Monitasoinen teos haastaa lukijan pohtimaan kirjassa esitettyjen tulosten ja havaintojen lisäksi omia ajattelutapojaan. Kirjasta keskustelevat kirjan toimittaja Eeva Kallio ja tiedetoimittaja Riitta Koikkalainen

13.00-13.25 Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura Professori emeritus Holger Thesleff lienee maamme tunnetuin Platon-tutkija. Hänen tasasyntymäpäivän johdosta ilmestyi kirja Second Sailing, Alternative Perspectives on Plato. Kirjassa hänen kansainväliset tutkijaystävät antavat uusia Platon-tutkimukseen liittyviä vaihtoehtoisia näkemyksiä. Haastattelijana professori Pauliina Remes sekä professori emeritus Stig-Olof Londen.

13.30-13.55 Turun Historiallisen Yhdistyksen ja Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies -keskuksen syksyllä 2016 julkaiseman teoksen Pohjoinen reformaatio (Turun Historiallinen Arkisto 68) Reformaatio oli uskonnollinen murros, mutta sen mukanaan tuomat muutokset näkyivät yhteiskunnassa laajemmin, eivät vain uskonnon harjoittamisessa. Keskustelussa pohditaan yhtäältä aatelin suhtautumista reformaatioon Ruotsin valtakunnassa ja toisaalta sitä, miten reformaation vaikutukset näkyivät tai olivat näkymättä yhteisöiden ihanteissa ja oikeudellisissa käytännöissä.

14.00-14.25 Sivistyksen historia on ollut sekä kasvun, vapautumisen ja mahdollisuuksien että hierarkioiden, ihmisten muovaamisen ja valtataistelun historiaa. Muuttuva käsite kytkeytyy muun muassa koulutukseen, kasvatukseen, kulttuuriin, yhteiskunnalliseen arvostukseen ja itsensä kehittämiseen, sitoen työväenhistorian ja sivistyksen historian tiiviisti toisiinsa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran julkaisemasta kirjasta Työväki ja sivistys keskustelemassa dosentti Samu Nyström, MuT Saijaleena Rantanen sekä kirjan toimittajat FM Sinikka Selin ja dosentti Sakari Saaritsa.

14.30-14.55 Ajankohtaista fennougristiikassa. Suomalais-Ugrilaisen Seura esittelee uutta julkaisuaan "Mordvin languages in the field” (toim. Ksenia Shagal)

15.00-15.25 Ajankohtaista fennougristiikassa. Suomalais-Ugrilaisen Seura esittelee uutta julkaisuaan ”Peri orthotetos etymon. Uusiutuva uralilainen etymologia” (toim. Sampsa Holopainen & Janne Saarikivi)

15.30-15.55 Ajankohtaista fennougristiikassa. Suomalais-Ugrilaisen Seura esittelee uutta julkaisuaan "Plurilingual Finnic. Change of Finnic languages in a multilinguistic environment” (toim. Sofia Björklöf & Santra Jantunen).

16.00-16.25

16.30-16.55

17.00-17.25

17.30-17.55 Nuorisotutkimusseura. Esittelyssä Heidi Ruohion kirja Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut - perheeseen ja kansaan kuuluminen. Kansainvälinen adoptio on usein mediassa näkyvä aihe, joka herättää ihmisissä tunteita ja mielipiteitä. Silti aiheesta on Suomessa toistaiseksi vähän tutkittua tietoa. Haastattelijana Titia Schuurman.

18.30-18.55

Lauantai 29.10

11.00-11.25

11.30-11.55 Turun Historiallisen Yhdistyksen ja Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies -keskuksen syksyllä 2016 julkaiseman teoksen Pohjoinen reformaatio (Turun Historiallinen Arkisto 68) toimittaja Meri Heinonen keskustelee dosentti Elina Räsäsen ja professori Mia Korpiolan kanssa reformaatiosta ja sen vaikutuksesta Suomen alueella.
Reformaatio oli Pohjolassa yhtäältä hyvin nopea ja toisaalta hidas prosessi. Keskustelussa nostetaan esiin jatkuvuuden ja muutoksen teemoja suhteessa kirkkotilaan ja -taiteeseen sekä kirkolliseen oikeudenkäyttöön ja esimerkiksi pappien perhe-elämään.

12.00-12.25

13.00-13.25

13.30-13.55 Syksyn kirjasatoa: Vastakkainasettelun yhteiskunnan synty – syksyn 1905 suurlakko Helsingissä ja muualla Suomessa. Suomen ja Venäjän historian dosentti Antti Kujalaa haastattelee Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran julkaisupäällikkö Raimo Parikka.

14.00-14.25 Suomen Ateenan instituutti. Suomalaiset arkeologit Välimeren nurkilta Suomenlahdelle ja siitä pohjoiseen. Paneelikeskustelu. Keskustelijoina professori Björn Forsén, professori Jaakko Frösén, yli‐intendentti Marianna Niukkanen ja dos. Georg Haggrén. Keskustelua johtaa FT Jaakko Tahkokallio. Keskusteluun liittyvät julkaisut: Thesprotia Expedition III (Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens vol. 22, 2016); The Finnish Jabal Haroun Project (2016); Muinaisuutemme jäljet (Gaudeamus, 2015); Monttu auki (Museovirasto, 2016); Mankby ‐ A deserted Mediaval Village on the Coast of Southern Finland(Suomen keskiajan arkeologinen seura, 2016).

14.30-14.55 Historiallisen Aikakauskirjan (HAik) uusin, historianpedagoginen teemanumero (3/2016) pureutuu historian opetuksen murrokseen, digitaalisuuden ja uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomiin haasteisiin. Keskustelemaan historian opetuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta saapuu Helsingin yliopiston professori Jukka Rantala. Haastattelemassa HAikin teemanumeron toimittajat, Anna Veijola (Jyväskylän normaalikoulu) ja Simo Mikkonen (Historian ja etnologian laitos, JY).

15.00-15.25 Suomen Sukututkimusseuran Aikakauskirja Genos on jo vuodesta 1930 alkaen ollut suomalaisen sukututkimuksen keskeisin julkaisukanava. Miten Genosta tehdään ja miten julkaisua kehitetään tulevaisuudessa? Kysymykseen vastaamassa Genoksen toimituspäällikkö Heikki Vuorimies. Haastattelijana Suomen Sukututkimusseuran järjestöpäällikkö Joonas Jylhä.

15.30-15.55

16.00-16.25

16.30-16.55

Sunnuntai 30.10

11.00-11.25

11.30-11.55 Historiallisen Aikakauskirjan (HAik) uusin, historianpedagoginen teemanumero (3/2016) pureutuu historian opetuksen murrokseen, digitaalisuuden ja uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomiin haasteisiin. Keskustelemaan historian opetuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta saapuu Helsingin yliopiston tutkija ja arvioinnin asiantuntija Najat Ouakrim-Soivio. Haastattelemassa HAikin teemanumeron toimittajat, Anna Veijola (Jyväskylän normaalikoulu) ja Simo Mikkonen (Historian ja etnologian laitos, JY).

12.00-12.25 Uskonto, kultti, rituaali ja menneisyyden esinemaailma. Haastateltavana FT Petra Pakkanen, haastattelijana FT Manna Satama. Kirja, P. Pakkanen & S. Bocher (toim.), Cult Material. From Archaeological Deposits to Interpretation of Early Greek Religion, 2015.

13.00-13.25

13.30-13.55

14.00-14.25 Suomen Ateenan instituutti, Kansallisuusaate, Kreikka ja Kreikan ystävät – tapaus August Myhrberg, suomalainen Kreikan itsenäisyystaisteluissa. Haastateltavana FT Petra Pakkanen, haastattelijana dos. Martti Leiwo. Julkaisu: August Myhrberg and North‐European Philhellenism. Building the Myth of a Hero. Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens, vol. 10, 2006)

14.30-14.55

15.00-15.25

15.30-15.55

16.00-16.25

16.30-16.55