Apurahahakemus


HUOM HUOM Tämä lomake ei tällä hetkellä toimi. Se ei lähetä eteenpäin siihen laitettuja tietoja. Kaksi mahdollisuutta: Täytätte lomakkeen ja tulostatte sen ("lähettämisen" jälkeen) ja lähetätte tulosteen (pdf) osoitteeella sihteeri@tiedekustantajat.fi tai teette ilman lomaketta hakemuksen josta ilmenevät lomakkeessa vaaditut tiedot ja lähetätte sen yo. sähköpostiosoitteeseen.

1. HAKIJA

Hakijayhteisö :

Yhteyshenkilö:

Osoite:

Postinumero ja - toimipaikka:

Puhelin, fax, sähköposti:

Pankki ja tilinumero:

LY-tunnus:

Suomen tiedekustantajien liiton jäsen: 

Kyllä             Ei 

2. APURAHA

Haettu määrä:  euroa
Apurahan kohde:
koulutus
opintomatka
kokous
laitehankinta
tutkimus tai selvitys
muu
Apurahan käyttösuunnitelma ja perustelu:

Kustannusarvio:

3. VIREILLÄ OLEVAT MUUT APURAHAHAKEMUKSET SAMAAN TARKOITUKSEEN

(mistä haettu / summa euroina):

4. AIEMMAT APURAHAT

(Suomen tiedekustantajien liitolta), vuosi/summa:


OHJEET APURAHAN SAAJALLE
Apurahasta ilmoitetaan saajalle kirjeitse.
Aatteelliselle yhdistykselle myönnetyt apurahat ovat verovapaita, jollei yhdistystä veroteta elinkeinotulosta. Apurahoista toimitetaan tiedot verottajalle verottajan ohjeiden mukaisesti.
Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä Suomen tiedekustantajien liiton hallitukselle puolen vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Selvitys tulee olla jätettynä ennen kuin uusi apuraha voidaan myöntää.